Menu
Menu

Tag: ไขมัน

ไขมันบางอย่างมีดี ที่ตัวท่านเองก็ต้องทาน

เพราะว่าผู้ที่รักสุขภาพค่อนข้างมีการดูแลตนเองเป็นอย่างดีกับการควบคุมน้ำหนัก หรือลดความอ้วนแต่ส่วนใหญจะกลัว ไขมัน หลากหลายคนมีการเลือกรับประทานที่มีไขมัน แต่ไขมันนั่นก็มีการอยู่ในอาหารหลัก5 หมู่กันเลย ซึ่งเป็นสารอาหารที่ต้องมีการทานกันอยู่เป็นประจำกันเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก สำหรับร่างกายคนเรานั่นเอง จึงต้องมีการรับประทานเข้าไปกันอีกด้วย  เมื่อระบบอวัยวะต่างๆของระบบสมองก็ย่อมมีความสำคัญ   นับได้ว่า ไขมัน นั้นดี เป็นไขมันอิ่มตัวที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการถูกจัดว่าไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะสำหรับหลอดเลือดแดง เพราะไขมันดีก็จะป้องกันให้ไขมันไม่ดีไปทำการสะสมอยู่ในหลอดเลือดแดง แต่ถ้าอยู่ภายในระดับไขมันและในเลือดต่ำ