Menu
Menu

Tag: โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เตือนประชาชน ! หลังน้ำลดระวังภาวะโรคร้ายที่เกิดจาก “ยุงลาย”

เตือนประชาชนหลังน้ำลด ระวังอันตรายจากโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังไม่ให้ยุงกัด หากมีไข้ติดต่อกัน 2 วัน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ช่วงนี้ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว ทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวอาจมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำขังในภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทิ้งแล้ว หรือมีการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ โดยยุงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ ยุงลาย ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ศูนย์อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว