Menu
Menu

Tag: โรคพุ่มพวง

โรคพุ่มพวง หรือว่า โรคเอสแอลอี ที่คนไทยยังไม่เข้าใจกันดี

โรคพุ่มพวง เป็นโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่คงจะไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ว่าทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี คือโรคที่มีความร้ายแรง เป็นเหตุให้สามารถฆ่าประชาชนจำนวนมากได้เช่นกัน แต่ในเวลาเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย เป็นเหตุให้ไม่ค่อยเอ่ยถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือว่าทีเรียกกันว่า โรคลูปัส จัดได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิคุ้มกันแบบเพี้ยน   แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยที่มีความอันตรายรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันภายในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นปริมาณมาก  เป็นเหตุให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง