Menu
Menu

Tag: โรคขาดผู้ชายไม่ได้

โรคขาดผู้ชายไม่ได้ เป็นโรคภัยที่ใครๆ ก็เป็นได้ มิใช่แค่สาวเพียงคนเดียว

โรคขาดผู้ชายไม่ได้ มิใช่แค่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแต่อย่างเดียว ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวกันเลย ว่าเราเป็นโรคนี้อยู่หรือไม่ คงมีคนไม่น้อยที่เข้าใจว่า เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ หรือว่าลักษณะของผู้หญิงที่เกิดความต้องการทางเพศสูงขึ้น คือ โรคฮิสทีเรีย แต่ที่แท้จริงแล้ว นั่นเป็นความเข้าใจผิดอันที่เกิดจากการคาดเดาจากการแสดงออกบางสิ่ง  ของผู้มีบุคลิกแบบฮิสทีเรียเท่านั้น   ซึ่งทราบนั้น ก็ทำให้หลายคนเกิดทัศนคติไม่ดี ต่อกลุ่มผู้ที่เป็นฮิสทีเรีย พร้อมกับเพื่อการสร้างความเข้าใจใหม่ร่วมกัน ในวันนี้เราจงได้มาร็จักกับฮิสทีเรียกันเลยดีกว่ากับต้นเหตุของโรตนิมโฟมาเนีย 1.ควาผิดปกติกที่เกิดขึ้นจากในสมอง