Menu
Menu

Tag: เปลือกแครอท

คุณค่าของเปลือกแครอทที่ต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง

สำหรับใครหลากหลายคนค่อนข้างมีการรับประทานแครอทกันเป็นประจำไม่ว่าจะนำมาใส่เป็นเมนูอาหารที่แสนอร่อย หรือเอามารับประทานนำมาปั้นเป็นน้ำเพื่อสุขภาพอนามัย แต่คุณรู้หรือเปล่าว่า เปลือกแครอท มีคุณประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายมั่ง ซึ่งมีทั้งโปรตีน วิตามิน พร้อมกับแร่ธาตุ ในความเป็นจริงกันแล้ว จะสามารถมีประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าหากคุณนำมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วรับประทาน จะช่วยในเรื่องน้ำเหลือง พร้อมทั้งต่อมหมวกไตจากสารพิษได้เช่นเดียวกัน ทำให้ใครๆ  ต่างก็อยากจะลองรับประทาน   นับได้ว่าเปลือกแครอท เป็นเปลือกที่มีประโยชน์ ยังจะมีการช่วยภายในเรืองกระดูกให้มีความแข็งแรง