Menu
Menu

Tag: เซ็กส์

บทสรุปแห่งความจริงระหว่างความรักกับกามารมณ์

หากว่าจะให้เอ่ยถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราสามารถกล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมกับมีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง   ซึ่งเซ็กส์กับความรัก ทั้งสองสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาเพื่อเกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก และมิใช่แค่เพียงว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกสนานให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางครั้งเซ็กส์ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับผลเสียที่เกิดขึ้นจากเซ็กส์ได้ ผู้คนจำนวนมากที่มีความรักพร้อมทั้งหยิบยื่นความรักให้แก่กันภายในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานสัมพันธุ์ด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากว่าจะให้ตั้งคำถามที่ว่า ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือเปล่า

มากหลายคำถามเรื่อง เซ็กส์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการมีความรักใคร่

เซ็กส์จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของความรักเพียงเท่านั้น เพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็อาจจะที่จะเริ่มต้นรักได้ พร้อมกับความรักของท่านจะสมบูรณ์ได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่คุณจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่ เพราะเช่นนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่องค์ประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักที่แท้จริงแต่อย่างใด แต่ถ้าหากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความจริง เราสามารถเอ่ยถึงเซ็กส์ความต้องการของมนุษย์ทางด้านนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด ก็เพราะว่าเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและมีอยู่ เอามาสู่การเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคู่รักจะต้องมีเซ็กส์พร้อมทั้งมีความสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง   เซ็กส์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จัก พร้อมทั้งมิใช่แค่เพียงว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับมนุษย์ เพียงแต่บางทีเซ็กส์ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาเพื่อมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นแล้ว การจัดการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะอาจระงับผลเสียที่มีขึ้นจากเซ็กส์ได้ แต่ถ้าหากว่าจะให้เอ่ยถึงเซ็กส์กับความรัก

เซ็กส์ ส่วนประกอบหนึ่งของความรักใคร่

เซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จักมักคุ้น และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับคน เพียงแต่บางคราวเซ็กส์ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดโทษตามมาสำหรับมนุษย์ด้วย โดยเหตุนั้นแล้ว การบงการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับโทษที่เกิดขึ้นจากกามารมณ์ได้   แต่หากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรักใคร่ ทั้งสองสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน ผู้คนโดยมากที่มีความรักและหยิบยื่นความรักใคร่ให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานผูกพันด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่าเซ็กส์ ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งคำถามต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อไหนมาให้แก่ทุกๆ คนได้เลย เพียงแต่เซ็กส์จัดว่าเป็นองค์ประกอบหรือเครื่องประกอบของความรักเท่านั้นเอง