Menu
Menu

Tag: อาหารที่มีวิตามินบี

อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่เป็นเหตุให้คุณเป็นโรคเหน็บชา

สำหรับผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีสาเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากในข้ากล้อง หรือจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ พร้อมกับไต่ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือผู้ที่ได้มีการเลือกทานอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ อาจเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และนอกจากนี้ในการกินอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี