Menu
Menu

Tag: อาการหูอื้อ

การเกิดสภาวะอาการหูอื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน

การเกิดอาการหูอื้อถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคนได้ทุกช่วงเวลา ก็เพราะว่าอาการหูอื้อเป็นภาวะหนึ่งที่มีขึ้นได้กับตัวเราทุกคน โดยที่เราอาจมีทักษะในการรับฟังเสียงได้ในระดับที่แย่ลง โดยอาการกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ นอกจากจะเป็นปัญหาที่ดูใหญ่หลวงของผู้ป่วยแล้ว และคงเป็นปัญหาต่อผู้คนรอบข้างอีกด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกับหากผู้ป่วยมีอาการหูอื้อหรือหูตึงขึ้นมาเมื่อไหร่ คงส่งผลเสียได้ในระยะยาว ทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้คนรอบข้าง เพราะผู้ป่วยจะมีสภาวะไม่ค่อยได้ยินเสียง หรือว่าได้ฟังไม่ค่อยชัดเจน เป็นเหตุให้ผู้พูดต้องตะโกนเสียงดัง พร้อมทั้งต้องสื่อสารกันเป็นเวลานานถึงจะรู้เรื่อง   ด้วยเหตุนี้