Menu
Menu

Tag: อาการคนท้อง 7 เดือน

ลักษณะและอาการคนท้อง 7 เดือน ที่คุณแม่มือใหม่ควรจะทราบ

ลักษณะพร้อมทั้งอาการคนท้อง 7 เดือนนั้น มักมาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ที่อาจเห็นได้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งอย่างแรกเลยที่คุณแม่จะต้องเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ น้ำหนักที่มากเพิ่มขึ้น ตลอดกระทั่งเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคงทำให้แม่มีอาการอึดอัดมากเพิ่มขึ้น ส่วนหน้าท้องที่ขยายใหญ่ก็จะเริ่มแตกลาย   ส่วนหนึ่งอาการคนท้อง 7 เดือน อีกหนึ่งแบบอย่างที่คุณแม่อาจจะต้องพบเจอ นั่นก็คือ ขณะคุณแม่มีขนาดท้องที่ใหญ่ขึ้น จนกระทั่งทำให้ต้องเดินแบบอ้วนอุ้ยอ้ายเต็มที เมื่อถึงช่วงภายในระยะเวลาที่จะต้องพักผ่อน คุณแม่อาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัด