Menu
Menu

Tag: อาการคนท้อง 2 เดือน

รูปแบบกับอาการคนท้อง 2 เดือน ที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้

คุณแม่ส่วนมากที่กำลังตั้งท้องได้ประมาณ 2 เดือน จะยังคงมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างติดต่อกัน ซึ่งอาการคนท้อง 2 เดือน อาจจะมีลักษณะที่ไม่ต่างไปจากอาการของคนท้องในเดือนแรก ๆ เพียงแต่คุณแม่บางคนคงจะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย และบางอาการก็จะทีวีคูณความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน   ซึ่งอาการคนท้อง 2 เดือนโดยมากนั้น มักจะมีอาการอ่อนเพลียง่าย พร้อมกับจะรู้สึกว่าตนเองต้องการที่จะพักผ่อนมากยิ่งขึ้น หรือไม่ก็คงจะรู้สึกได้ว่าตนเองนอนนานมากยิ่งขึ้นจากเดิม