Menu
Menu

Tag: อาการคนท้อง 2อาทิตย์

อาการคนท้อง 2 อาทิตย์ ที่คุณแม่มือใหม่จำต้องรู้

การตั้งครรภ์หรือตั้งท้องในช่วงเริ่ม แรก หากเป็นระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ คุณแม่มือใหม่หลากหลายคนคงจะยังคงไม่รับรู้หรือ ว่ารับทราบ ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการตั้งท้องมาก่อน และถึงแม้ว่ามารดามือใหม่จะมีอาการคนท้องใน หลากหลายรูปแบบตามมา แต่มารดามือใหม่ก็ยังคงไม่เกิดความสงสัย ว่าตนเองจะตั้งท้องแต่อย่างใด โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก – สัปดาห์ที่สอง นั่นเอง ปกติแล้ว อาการคนท้อง 2 สัปดาห์แรก แม่มักจะมีอาการผิดปกติจากเดิม โดยเฉพาะคุณแม่บางท่านอาจจะยังคงไม่เกิด