Menu
Menu

Tag: อาการคนท้องเดือนแรก

กิริยาอาการคนท้องเดือนแรกที่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษ

อาการคนท้องเดือนแรก แม่มือใหม่จะมีอาการปรับเปลี่ยนทางด้านร่างกายมาก เพราะ ในระยะเริ่มแรกผู้ที่ตั้งครรภ์จะทำให้มีอาการอ่อนล้า และทำให้เกิดอาการง่วงนอนบ่อย และยังตามมาด้วยอาการผะอืดผะอม อาเจียน แม้กระทั่งมีอาการเต้านมคัด และที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนท้องเดือนแรกนั้น อาจจะพบได้ว่ามีอารมณ์ที่มีผันผวนมาก แต่ถ้าเป็นแม่มือใหม่ บางท่านอาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองท้อง จึงต้องไปพบคุณหมอ     ส่วนของอาการของคนท้องเดือนแรกที่มักพบเจอ และทำให้คุณแม่มือใหม่ตื่นตกใจได้ นั่นก็คือ จะมีเลือดออกมา ก็เพราะว่า ในระยะการตังครรภ์เดือนแรกนั้น