Menu
Menu

Tag: ห้ามทารกกินนมข้นหวาน

ห้ามทารกกินนมข้นหวานเมื่อค้นพบว่าขาดสารอาหาร

เพราะว่าน้ำนมแม่ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสารอาหารที่มีมากมายกันเลย ไม่เหมือนกับนมข้นหวาน ที่มักจะไม่สามารถมาทดแทนเป็นนมแม่ได้เหมือนกัน แต่ก็ได้มีข่าวออกมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ได้มีเพจตัวอย่าง มีการโพสต์เตือนถึงความรุนแรงของนมข้นหวาน ห้ามทารกกินนมข้นหวาน เด็ดขาด เพราะว่าจะขาดสารอาหาร ซึ่งข่าวที่ได้ออกมานั้นจะเป็นเรื่องจริง ห้ามทารกกินนมข้นหวาน หรือไม่จริง แต่ทว่าแม่อย่างเราล่ะก็ ไม่ควรให้ลูกน้อยได้บริโภคนมข้นหวานเด็ดขาด   นับได้ว่านมแม่ย่อมมีคุณค่ามากกว่านมข้นหวานอย่างแน่แท้ เนื่องจากนมข้นหวานไม่มีสารอาหารที่จะช่วยให้น้อยมีการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง