Menu
Menu

Tag: สมุนไพรสุดแปลก

สมุนไพรสุดแปลกอย่างต้นเต้าร้าง ที่มักหาซื้อได้ยากขึ้น

นับได้ว่าเมืองไทยมักจะมีสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ชาวไทยหลากหลายคนต่างก็ต้องทำการศึกษากับสมุนไพรต่าง ๆ มากมาย เป็นเหตุให้คนไทยสามารถมีการนำมาทำการรักษาร่างกายได้นั่นเอง เพราะว่า สมุนไพรสุดแปลก ที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก หรืออาจจะหาไม่มีตามท้องตลาดแล้วก็ได้   วันนี้จึงอยากแนะนำสมุนไพรไทยสุดแปลก อย่างเต่าร้าง คือสมุนไพรที่เป็นพืชตระกูลปาล์ม และมีการแตกกอที่มีขนาดใหญ่โต  ไม่มีหนามจะมีความสูงโดยประมาณ 10เมตร หรือ 15 เมตร