Menu
Menu

Tag: วิธีดูแลสุขภาพในหน้าฝน

วิธีการดูแลสุขภาพอนามัยในหน้าฝน วิธีการที่จะทำให้ไม่เจ็บป่วยได้อย่างง่ายๆ

วิธีดูแลสุขภาพในหน้าฝน ซึ่งตอนนี้ มักจะมีฝนตกกันอยู่บ่อย เป็นเหตุให้ร่างกายนั้นคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกันเลยทีเดียว ซึ่งอวัยวะต่าง ๆด้านในร่างกายได้มีการทำงานที่มีอย่างสัมพันธ์กัน  โดยที่มีความสมดุลทางร่างกายที่อยู่ 37 องศา เป็นอุณหภูมิทางด้านร่างกายภายในการทำงานได้อย่างที่มีศักยภาพที่สูง เป็นเหตุให้ต้องมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างมากมายเมื่อเกิดฝนตกขึ้นมา   นับได้ว่าเมื่อร่างกายมีการรับฝน ในช่วงนี้ อากาศก็ค่อนข้างที่มีการแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก เป็นเหตุให้มีเชื้อไวรัสเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับมีอายุภายในการที่จะเจริญเติบโตได้นานอีกด้วย ทำให้เป็นไข้หวัด