Menu
Menu

Tag: วิธีกำจัดพยาธิ

วิธีกำจัดพยาธิตัวกลมที่อยู่ภายในร่างกายกับการปรึกษาหมอ

เพราะว่าสาว ๆ บางคนคงจะเป็นโรคพยาธิก็เป็นได้ซึ่งจะลักษณะตัวเล็ก ๆ มักจะอยู่ในลำไส้เล็ก ๆ ของคน จะมีอยู่ 2 เพศด้วยกัน เพศผู้ และเพศเมีย แต่เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย และส่วนเพศเมียจะมีการออกไข่วันละโดยประมาณ 200,000 ฟองด้วยกัน ซึ่งพยาธิที่อยู่ภายในลำไส้จะเป็นพยาธิไส้เดือนตัวกลมจึงต้องมีวิธีการกำจัดพยาธิที่อยู่ในลำไส้   เพราะผู้คนที่เป็นโรคพยาธิไส้เดือนนั้น คงจะมีการรู้สึกได้ว่าเป็นไข้