Menu
Menu

Tag: วิธีการคุมกำเนิด

แนวทางคุมกำเนิด โดยใช้ถุงยางอนามัย

ถึงแม้จะมีการรณรงค์พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวข้องวิธีการคุมกำเนิดภายในปัจจุบัน แต่สำหรับวัยรุ่นส่วนมากหรือแม้กระทั่งบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป กลับไม่ค่อยให้ความหมายเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดเสียเท่าใดนัก อาจจะเป็นเพราะว่า การคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย เป็นสิ่งที่ดูยากเย็นแสนเข็ญสำหรับบางคน ทั้งการเลือกซื้อ ทั้งด้านความรู้สึก ตลอดจนความเอาใจใส่และเน้นย้ำที่จะนำถุงยางอนามัยมาใช้งาน   ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราทุกคนสามารถมองเห็นปัญหาที่เด่นชัดได้ว่า หลัก ๆ ของการที่ผู้คนจำนวนมากให้ความปฏิเสธ และไม่ให้ความใส่ใจไปกับการเลือกใช้ถุงยางอนามัย เป็นเพราะความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงความคิด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ถุงยางอนามัยไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะวัยรุ่นส่วนมาก