Menu
Menu

Tag: วิตามินบี 12

วิตามินบี 12 วิตามินที่ส่งเสริมทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง

วิตามินบี 12 ถือว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อระบบทางด้านร่างกาย เพื่อที่จะใช้ในการเผาผลาญเซลล์และพลังงาน แต่หลากหลายอย่าง ครั้งเราก็คงจะมีการลืมเลือนและไม่ได้ให้ความสำคัญในการบริโภคของวิตามินบี 12 ถ้าหากร่างกายของคุณขาดแคลนวิตามินบี 12 เป็นเวลานาน ๆ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่าง ๆ วิตามินบี 12 ได้เช่นเดียวกัน อย่างเช่น โรคที่เกี่ยวข้องระบบเลือด หรือว่าระบบประสาท