Menu
Menu

Tag: ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ

เครื่องแสดงเตือนการฝึกลูกเข้าห้องส้วมด้วยตนเองแบบง่าย ๆ

เมื่อท่านเองเป็นคุณแม่มือใหม่ ควรที่จะต้องทำการศึกษาในการเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างดี ยิ่งลูกน้อยของท่านจะต้องมีการ ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งจะมีสัญญาณที่เตือนบอกว่า ลูกน้อยพร้อมที่จะได้รับการฝึกภายในการใช้ห้องน้ำแล้ว คุณเองจะต้องมีการสังเกตลูกว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ก็ควรเริ่มที่จะทำการฝึกลูกขับถ่าย เมื่อรู้สึกปวดก็ให้เดินเข้าห้อองน้ำ  เพื่อเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่ถ่าย หรือว่าปัสสาวะบนพื้น   นับได้ว่าสัญญาณเตือนลูกน้อยว่าต้องฝึกลูกเข้าห้องน้ำ ซึ่งเมื่อลูกน้อยเติบโตขั้น ก็จะถึงช่วงหนึ่งที่คุณแม่จะต้องทำการฝึกในเรื่องการใช้ห้องน้ำเอง พร้อมทั้งเลิกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการฝึกที่ได้ผลดี แต่ถ้าว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าตัวกันอีกด้วย และการฝึกของคุณแม่ ถ้าเขายังไม่มีความพร้อมที่จะได้รับการฝึก