Menu
Menu

Tag: ผมร่วง

อาการผมร่วง ผมร่วงแบบปกติหรือเปล่า ตรวจสอบได้เช่นใดบ้าง

อาการผมร่วงที่มีขึ้นกับตัวคุณนั้น คุณอาจจะเกิดอาการสงสัยว่า อาการผมร่วงในลักษณะแบบนี้ในรูปแบบที่คุณเป็นอยู่นั้น เป็นอาการปกติหรือผิดปกติหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากว่าจะให้สังเกตอาการจริง ๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องยาก โดยที่คุณคงทำการสังเกตในระยะเวลาที่ผมของคุณร่วง คุณกำลังปฏิบัติตัวเองในอิริยาบถไหน ไม่ว่าจะเป็นการหวีผม การสระผม หรือแม้กระทั่งนอนหลับ   ซึ่งผมที่ร่วงหล่นลงมาจากศีรษะนั้น คุณคงจะทำการสังเกตใหม่ ว่าเป็นผมที่ร่วงหลุดลงมาในปริมาณที่มากน้อยขนาดใด ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถนำมาพิจารณาได้ว่า อาการผมร่วงของท่านเป็นอาการผิดปกติหรือไม่อย่างไรนั่นเอง