Menu
Menu

Tag: ผงชูรส

ผงชูรสคนไทยห้ามทาน แต่ชาวญี่ปุ่นบริโภคแล้วอายุยืน

ปัจจุบันนี้สัดส่วนของประชากรผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการคาดเดาว่า เมืองไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน เป็นที่ทราบกันว่า เมื่อมีอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นการทำงานของระบบต่างภายในร่างกายก็จะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ และสิ่งหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงวัย คือ การที่ประสาทสัมผัสในการรับรสชาติเสื่อมสภาพ เป็นเหตุให้มีความอยากอาหารลดลง พร้อมทั้งทานอาหารได้น้อยลงตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านี้ระบบย่อยอาหารก็มักจะเสื่อมลงเช่นเดียวกัน การททำงานได้ไม่สมบูรณ์  เป็นเหตุให้ต้องมีการห่างการกิน ผงชูรส