Menu
Menu

Tag: ป่าสนบ้านวัดจันทร์

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ สถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาดคือ ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง มูเส่คี ซึ่งชาวกะเหรี่ยงได้พึ่งพาอาศัยสถานที่แห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตมานับร้อย ๆ ปี พวกเขาได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลรักษาผืนดินผืนป่ากันเป็นอย่างดี