Menu
Menu

Tag: ประเพณีลอยกระทง

การจัดเตรียมกิจกรรม ประเพณีนิยมลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่อาจสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล และสำหรับวันสำคัญหรือขนบประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของประเทศไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการระบุวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะอุบัติขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ทำให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก