Menu
Menu

Tag: น้ำหล่อฮั้งก้วย

น้ำหล่อฮั้งก้วย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคลายร้อน

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก หล่อฮังก๊วย ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้รสหวานจากธรรมชาติ มีการนำมาเป็นส่วนผสมกับน้ำ เพื่อจะรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น เพราะหล่อฮังก๊วย เปรียบเสมือนเป็นสมุนไพร มีระดับความหวานที่แทนน้ำตาลได้เลย เพราะเช่นนั้น การเลือกใช้หล่อฮังก๊วย จะคล้าย ๆ กับการคัดเลือกใช้ใบหญ้าหวาน ที่คอยทดแทนน้ำตาลได้นั่นเอง จึงมีการเสริมแต่งเป็น น้ำหล่อฮังก๊วย เพื่อทานคลายร้อนกันในที่สุด   เพราะ น้ำหล่อฮังก๊วย