Menu
Menu

Tag: ท้อง

แนวทางนับวันไข่ตกด้วยแบบไม่ยุ่งยาก

ความเป็นจริงแล้วนั้น ในทุก ๆ รอบของการมีประจำเดือนของผู้หญิงทุกคน จำเป็นต้องมีกลไกในระดับที่ซับซ้อน โดยจุดมุ่งหมายของการมีเมนส์นั่นก็คือ การตกไข่ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อการตั้งครรภ์ภายในเพศหญิง โดยเฉพาะหากภายในช่วงของการตกไข่ มีการปฏิสนธิจากน้ำเชื้อสเปอร์มของผู้ชาย พร้อมทั้งไข่มีลักษณะที่แข็งแรง เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าภายหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายหญิงอาจจะมีการตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน   เพราะเช่นนั้นแล้ว การนับวันไข่ตก จึงเป็นการนับช่วงเวลาที่ปลอดภัยเพื่อผู้หญิง โดยระบบการนับวันไข่ตกนั้น เราอาจจะทำได้ง่าย ๆ