Tag Archives: ที่เที่ยวเชียงใหม่

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ สถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาดคือ ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง มูเส่คี ซึ่งชาวกะเหรี่ยงได้พึ่งพาอาศัยสถานที่แห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตมานับร้อย ๆ ปี พวกเขาได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลรักษาผืนดินผืนป่ากันเป็นอย่างดี

ซึ่งชาวกะเหรี่ยงมีทัศนคติและความเชื่อที่ว่า ผืนป่าและผืนดินแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ทำให้พวกเขาต้องคอยดูแลและเอาใจใส่ หากขาดป่าหรือผืนดินแห่งนี้พวกเขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ และด้วยเหตุนี้นี่เอง จึงทำให้ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชี่อของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าที่คับคั่งไปด้วยต้นสนที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสนเขาหรือสนสองใบและสามใบ ที่มักจะขึ้นในพื้นที่สูง 1000 เมตรขึ้นไปเท่านั้น ส่วนยางของต้นสนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอีกเช่นเดียวกัน เช่นนำไปใช้กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย หรือแม้กระทั่งนำไปสกัดเป็น น้ำมันสนที่ใช้ผสมกับสีน้ำมันช่วยให้สีแห้งเร็ว เป็นต้น

และเพื่อเป็นการรักษาความสมดุล อีกทั้งยังคงเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ป่าสนบ้านวัดจันทร์ในจังหวัดเชียงใหม่นี้ จึงไม่มีการทำยางสนแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านที่นี่ถูกส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ซึ่งเป็นไก่เนื้อพันธุ์ดีกิโลกรัมละหลายร้อยบาทเป็นหลัก

ประสบการณ์การตระเวนภายในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่เที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะสนใจและเดินทางขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก และนอกจากสถานที่เที่ยวเชียงใหม่หลากหลายสถานที่จะเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจได้แล้ว สำหรับงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวเชียงใหม่จำนวนมากให้ความสำคัญ ก็นับได้ว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ได้เดินทางมายังเชียงใหม่อยู่เสมอ เพราะอย่างน้อย สำหรับนักเดินทางแล้ว ก็เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลพร้อมทั้งประเพณีที่มีความสำคัญนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งนักเดินทางที่ไม่เคยได้พบเห็น หรือได้รับรู้มาก่อนหน้านี้ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเทศกาลและประเพณีอะไรบ้าง ก็จะได้พบเห็นกันเมื่อมีโอกาสในการสัญจรท่องเที่ยวไปยังสถานที่เที่ยวเชียงใหม่หลากหลายพื้นที่นั่นเอง
 
ที่เที่ยวเชียงใหม่
 
และด้วยเหตุผลนี้นี่เอง จึงไม่แปลกเลยที่เป็นเหตุให้สถานที่เที่ยวเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยเงียบเหงาเลยแม้แต่เวลาเดียว เพราะความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักจะอุบัติขึ้นในเชียงใหม่โดยตรง และส่วนใหญ่แล้วความเป็นตัวตนอันแท้จริงของจังหวัดเชียงใหม่ ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งไม่รู้ลืมอยู่เสมอ จนกระทั่งมีการเดินทางกลับไปที่เที่ยวเชียงใหม่ของผู้เดินทางในแต่ละคนหลากหลายคน เปรียบเสมือนกับว่าได้ท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วเกิดความสุข จนอยากจะกลับไปอีกครั้งแบบไม่เบื่อ ยิ่งไปกว่านี้ใครที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่เที่ยวเชียงใหม่บางแห่ง ยังคงได้เรียนรู้เข้ากับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่หรือชาวล้านนาแบบโดยตรงอีกด้วย อีกทั้งยังคงสัมผัสบรรยากาศความเป็นอยู่ที่แสนจะค้นหาได้ยาก และไม่มีสถานที่เที่ยวแห่งไหนที่เปรียบเหมือนอีกแล้ว