Menu
Menu

Tag: ตะไคร้

ตะไคร้ คุณสมบัติที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

ตะไคร้ ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีอีกตัวหนึ่งที่เป็นพืชที่ทุกท่านต่างก็รู้จักกันดีอย่างแน่นอน ละมีลักษณะลำต้นเรียวยาว ได้รับความนิยมนำมาปลูกในแถบทวีปเอเชีย มีกลิ่นตะไคร้ที่จะมีความคล้ายกับพืชตระกูลมะนาว ซึ่งเป็นที่มาของที่มีชื่อเรียกว่า Lemongrass โดยรสของตะไคร้จะมีความรู้สึกละมุนพร้อมทั้งมีความอ่อนกว่ารสชาติของมะนาว ส่วนใหญ่แล้วนิยมเอามาประกอบอาหารรับประทาน  บ้านบางมีการปลูกไว้อีกด้วย   ถือได้ว่าตะไคร้ เป็นสมุนไพร ที่ดี ที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณได้ โดยมากจะนำมารับทำเป็นเมนูหลากหลายเมนูด้วยกัน เช่น ต้มยำ หรือว่าจะยำต่าง ๆ