Menu
Menu

Tag: ดูดวงวันเกิด

ดูดวงวันเกิด เพื่อที่จะพิสูจน์ถึงความต่างภายในการให้ข้อมูลของตัวเอง

เราทุกท่านมักได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งจากการดูดวงวันเกิด หรือแม้กระทั่งเป็นการเช็คชะตาในรูปแบบอื่น ๆ  ซึ่งเหตุการณ์พร้อมกับเรื่องราวที่ว่านี้  จะสามารถมีขึ้นได้กับตัวเราภายในเวลาอันใกล้ หรือแม้กระทั่งเป็นการแสดงถึงเรื่องราวในชีวิตของเราทั้งหมด ว่าช่วงนี้เราจะต้องพบเจอกับสิ่งไหน พร้อมทั้งเราจะต้องเป็นอย่างไร ต่อสู้ปัญหามากน้อยขนาดไหนมั่ง บ้างก็ว่าดี บ้างก็ว่าไม่ดี แต่ว่าในข้อเท็จจริง การที่เราจะเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็นับได้ว่ามิใช่เรื่องผิดแต่เช่นใด แต่เราจะต้องรู้จักที่จะเชื่อ และเลือกที่จะเชื่อให้เป็น ความเลื่อมใสที่ว่านี้ คือเลือกที่จะเชื่อภายในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้อง รู้จักที่จะเชื่อแต่พอประมาณและไม่เชื่อมากจนเกินไป