Menu
Menu

Tag: ดวง

ดูดวงตามหลักคำพยากรณ์ของนักษัตรวิทยาไทย

ส่วนหนึ่งของการดูดวงเป็นเพราะเราต้องการรับรู้ถึงคำคาดการณ์ ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงอนาคตกาลและปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการพูดถึง การดูสมัยเก่าเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูล่าสุดเพื่อให้รับรู้ถึงอนาคตนั้น กลับเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นในส่วนนี้ เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันกลับไม่ให้จุดสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนในล่าสุดที่ต้องการดูดวงกลับสนใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องพบ กรรมในอดีตย่อมมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตของเราทุกคน หากเราทำดีย่อมได้รับคุณประโยชน์ หากเราทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว   แต่ถึงแม้กระนั้น รูปแบบของการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์นั้น เราซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ดูดวงแบบไหนแล้วจะสามารถทายผลได้เป๊ะมากที่สุด เพราะฉะนั้น