Menu
Menu

Tag: ชายหาดหัวหิน

แสงแดดร้อน ลมแรง มิใช่สิ่งขัดขวางของการสัญจรที่ชายหาดหัวหิน

ความตรึงใจที่เกิดขึ้นได้ที่ชายหาดหัวหิน เป็นเพราะความงามของชายหาดหัวหินนั้น มิได้จบลงตรงที่หาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส ๆ สีสวยเพียงแค่นั้น เนื่องจากชายหาดหัวหินยังคงเป็นสถานที่เที่ยวหัวหินที่มีความต่าง เพราะมีแถวแหลมหินเกิดขึ้นอยู่มากมาย ซึ่งอยู่ปลายหาดทรายด้านหนึ่ง เป็นเหตุให้ชายหาดแห่งนี้มีโขดหินขนาดหลากหลาย กระจายอยู่ทั่วไปอย่างงดงาม จนกลับเป็นเอกลักษณ์ของชายหาดแห่งนี้นั่นเอง   พร้อมกับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เพราะการเดินทางสู่หัวหิน นักเดินทางย่อมมีจุดหมายที่จะไม่พลาด กับแหล่งท่องเที่ยวหัวหินที่ขึ้นชื่อ ซึ่งมีมากหลายสถานที่ด้วยกัน พร้อมกับอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากไม่เคยพลาด หรือว่าจะพลาดมิได้