Menu
Menu

Tag: ความรักและกำลังใจ

ความรักและกำลังใจ คือข้อสำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคน

จริงหรือไม่ที่มนุษย์เราใครต่อใครไม่สามารถที่จะอยู่ลำพังหรือคนเดียวได้ และจริงหรือไม่ที่มนุษย์ส่วนมากจำเป็นจะต้องมีความรักและกำลังใจ ต่อให้มีการดำรงชีวิตโดยมีคนรอบตัวเข้ามาเติมเต็มไปหมด มีเพื่อนมากมายที่คอยช่วยเหลือพร้อมกับเป็นแรงกระตุ้นให้เราก้าวเดิน แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนกระทั่งสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นก็คือ ความรักและกำลังใจ นั่นเอง   ซึ่งภายในส่วนของความรักและกำลังใจนั้น คงจะบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นและความเอาใจใส่ เพราะอย่างไรก็ตามคนเราทุกคนอาจจะมอบความรักและกำลังใจให้แก่กันได้ แต่ทว่าต้องแอบแฝงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีความสม่ำเสมอ มิใช่เชิดหน้ากากใส่ใจพร้อมกับทำเป็นมอบความรักและกำลังใจให้แก่กัน หากเป็นเช่นนั้นก็คงจะอยู่ยากขึ้นในสังคม เพียงแต่ มนุษย์อาจจะมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปบางสิ่งบางอย่าง หากแม้นเราไม่อาจจะที่จะเดินต่อไปหรือไปต่อ เราอาจหยุดพักและคิดทบทวนตนเองดูบ้าง

ความรักและกำลังใจ สิ่งๆ หนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ที่รุนแรง

หากนึกจะรักหรือให้ความรักและกำลังใจแก่ผู้ใด เราควรเชื่อมั่นว่านั่นคือความรักที่เราต้องการ ส่งให้อย่างจริงจัง และนั่นไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากการแสร้ง เพราะรักที่ไม่ได้มาจากน้ำใสใจจริง และเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่สามารถปรากฏได้ ความรักปลอม ๆ เปรียบเหมือนเป็นการหลอกลวงของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันรุนแรงตามมา เพราะในเมื่ออีกฝ่ายอาจให้ความรักและน้ำใสใจจริงโดยไม่หวังผลประโยชน์ แต่สิ่งที่เขาได้กลับมานั้น คือการหลอกและแกล้งทำ ก่อให้เกิดการผิดใจ ความเสียใจ และความไม่รู้เรื่องไปในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ดีและมีค่า คือเริ่มต้นให้ความรักที่มาจากความจริงใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนี่เอง