Menu
Menu

Tag: ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย

ความรักใคร่ของผู้หญิงและผู้ชายที่โดยมากสมหวังในเรื่องความรัก

ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย ค่อนข้างสมหวังและผิดหวังกันบ้าง แต่นั่นก็หมายความว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่ผู้หญิงและผู้ชายมีให้แก่กัน แต่ความรักเหล่านี้นั้น ล้วนเป็นความรักที่ทั้งคู่มอบให้แก่กัน จึงทำให้เกิดความรักของคนหนุ่มสาว แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนั้น ความรักในสมัยก่อนอาจจะมีการแบ่งแยกเพศ พร้อมทั้งชั้นวรรณะ แต่ถ้ามาในสมัยนี้ ไม่ว่าเพศใดก็อาจจะรักได้ โดยเฉพาะหญิงรักหญิงที่มีให้เห็นกันอยู่ในเดี๋ยวนี้   ซึ่ง ความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย ก็เหมือนหญิงรักหญิง แต่แค่ต่างกันออกไปที่ไม่อาจมีลูกได้นั่นเอง ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ต้องแสวงหาก็สามารถได้ความรักนั้นได้ แต่ความรักของหญิงรักหญิงอาจจะไม่เหมือนกับหญิงรักชาย ที่โดยมากมีผู้คนให้การส่งเสริมกันอย่างเต็มที่