Menu
Menu

Tag: การนอนหลับ

การนอนหลับที่ดีเพื่อมีศักยภาพต่อร่างกาย

เมื่อไม่นาน กลุ่มผู้ชำนาญมูลนิธิภายใน การนอนหลับ แห่งชาติสหรัฐ ได้มีการเปิดตัวคู่มือการนอนหลับเป็นหนแรก โดยคู่มือฉบับนี้เกิดจากกระทบทวนพร้อมทั้งรวบรวมงานวิจัยที่ความเกี่ยวข้องกันกว่า 227 โครงการ ซึ่งการนอนหลับที่ดีพร้อมกับมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ใหญ่นั้น ก็คือการนอนหลับภายใน 30 นาที ภายหลังได้เอนลงบนเตียง หากตื่นขึ้นมากลางดึกก็ควรนอนให้หลับภายใน 14 นาที ส่วนช่วงเวลาเอนตัวลงบนเตียง การนอนหลับ ก็ควรอยู่ภายในภาวะหลับอย่างน้อย ร้อย 85