Menu
Menu

Tag: การทำแท้ง

การทำแท้งที่จะส่งผลร้ายต่อร่างกายภายในอนาคตภายภาคหน้า

การแท้งลูกโดยที่ไม่มีความตั้งใจมักเกิดจากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมภายในการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือจะอยู่ในช่วงวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งทางด้านกฎหมายจะมีการเรียกว่า การทำแท้ง เมื่อแม่ไม่มีความพร้อม โดยที่ไปทำแท้งที่กลุ่มวัยรุ่นโดยมากเลือกเป็นอันดับแรก ๆ กันเลย แต่ในการทำแท้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากอย่างแน่นอน จึงอาจจะทำให้ผู้ที่ทำแท้งแบบตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจ ก็จะมีผลเสียตามมาเช่นเดียวกัน   นับได้ว่า การทำแท้ง นั้น จะมีการส่งผลต่อร่างกายได้หลากหลายอย่างร่วมกัน ทำให้มีความเสี่ยงในการสิ้นชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดจากการตกเลือด