Menu
Menu

Tag: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การรณรงค์และช่วยเหลือภายในปมปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จากข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปัจจุบันดัง ทำให้เราอาจจะมองเห็นได้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา รวมไปถึงปัญหาในการควบคุมหรือระงับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงในสมัยนี้ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากพร้อมทั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน เพราะเช่นนั้น การรณรงค์ให้วัยรุ่นหญิงรู้จักป้องกันตัวเอง จึงไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหานี้   เนื่องจากตามหลักความจริงแล้วนั้น ปัญหาทั้งหมดนับได้ว่าอาจเกิดขึ้นจากวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายในช่วงปัจจุบัน ที่มีความเข้าใจทางด้านการมีการร่วมเพศที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการป้องกันในระดับหนึ่งที่มีการกระจายข้อมูลต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น แต่ทางด้านของวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็มิได้หันมาให้ความสำคัญหรือว่าป้องกันตนเองในขณะมีเพศสัมพันธุ์ในปริมาณมากตามที่มุ่งหวังเสียเลย และด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดกรณีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงได้พบเจอและถือได้ว่าเป็นประเทศภายในอันดับต้น ๆ