Menu
Menu

Tag: การกดจุด

การกดจุด สำหรับความผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับตัวเอง

เพื่อนแต่ละคนคงจะได้ทราบกันอยู่ว่า กับเครื่องมือ เทคโนโลยี ในการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ในยุคนี้มีความก้าวหน้ามากเพิ่มขึ้นกันอย่างรวดเร็ว จึงมีการมีผลให้มีวงการแพทย์ได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่แพทย์แผนจีน ที่ได้มีการเปลี่ยนการพัฒนาวิธีใน การกดจุด ที่มีความเหมาะกับช่วงวัยแต่ละคน ต่างจากเดิมที่มีความนิยมกันแบบเฉพาะกลุ่มกันเช่นกัน ทางด้านประสิทธิภาพที่มีความสูงส่ง  และเป็นวิธีภายในรูปแบบดั้งเดิมกันเลย   ถือได้ว่าการกดจุด เป็นการกดจุดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจากความเครียด หรือป่วยตามเนื้อตามตัวกันเลยก็ว่าได้ ในทุกวันนี้ การนวด