Menu
Menu

Office Syndrome โรคภัยร้ายที่ซุกซ่อน เกิดขึ้นได้กับหญิงสาวทุกคน

การทำงานในทุกวัน ถ้าหากเป็นการทำงานแบบเต็มรูปแบบ หรือว่าเต็มวัน ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะต้องพบเจอกับสภาวะต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เกิดโรคได้อย่างมากมาย พร้อมกับสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกท่านในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย เป็น อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ แผ่นหลัง หัวไหล่กับบ่า  ยิ่งกว่านั้นยังคงมีข้อมืออีกด้วย

 
ผู้หญิง
ถึงแม้ว่าการทำงานในแต่ละช่วง จะมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด และไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เพราะเนื่องจากคุณผู้หญิงโดยมาก มีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นช่วงเวลานานต่อวันแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังรวมไปถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถ้าหากโต๊ะทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินพอดี ต่ำจนเกินไป หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ นับได้ว่าโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่าน ไม่ได้ระดับมาตรฐาน หรือไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุด ถึงแม้ทุกวันนี้ เราสามารถเรียนรู้พร้อมกับรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เราทุกคน สามารถป้องกันไปได้เสียหมด และนี่ก็คือภัยอันตราย ที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ที่มักเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกคน กลุ่มอาการกลุ่มนี้ จะเป็นอาการโดยรวมที่เราได้พบเห็นกันบ่อย พร้อมทั้งมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่ ที่ต้องทำงานในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมกับอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งในทุกวันเราจะต้องค้นพบกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด
 
ยิ่งหากว่าผู้หญิงเป็นพนักงาน ที่จะต้องอยู่ภายในลักษณะเดียวหรือว่าท่าเดียวตลอดเวลา ยิ่งส่งผลเสียเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาในออฟฟิศ และไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดศีรษะ รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเนื่องจากสภาวะเครียดตึง พร้อมกับที่สำคัญคือมีการกินอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมานั่นเอง
Tags: