Menu
Menu

โรคไขมันพอกตับ ที่เป็นภัยเงียบ แต่ทว่าสิ่งนี้คงจะช่วยคุณได้

เพราะฝรั่งเขาก็ได้มีนิยาจั๊งก์ฟู้ดว่าเป็นอาหารรสชาติดี แคลอรีสูง แต่คุณค่าทางด้านอาหารมีน้อยมาก หรือไม่มีคุณค่าทางด้านอาหารกันเลย ทั้งที่ผู้บริโภคก็ได้รู้กันมานานว่า อาหารขยะหวานมันเค็ม แคลอรี่สูงเหล่านี้ ที่เกิดโรคอ้วน ซึ่งเริ่มเป็นกันมากตั้งแต่วัยเด็ก โรคไขมันพอกตับ เพราะใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด สร้างค่านิยมเป็นแฟชั่นภายในการบริโภค โดยไม่มีการควบคุมของการโฆษณา วัฒนธรรมทางด้านผู้บริโภคอาหารขยะ จึงได้มีการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยมากมายในสมัยนี้กันเลย เพราะโรคอ้วน ที่มีตัวเลขดัชนีมวงกายมากกว่า 25 ปีขึ้นไปไม่เพียงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการเกิดโรคไขมันพอกตับ ด้วย

 
โรคไขมันพอกตับ
ถือได้ว่า โรคไขมันพอกตับ เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้น ซึ่งก็เป็นความจริงครึ่งหนึ่ง เพราะ ร้อยละ 57.7 ของผู้ดื่มเหล้าเป็นประจำจะเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ได้เกิดจากพิษสุราเรื้อรัง เพราะคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าเลย แต่มีดัชนีมวลกายเกิน 25 หรือว่าเป็นเบาหวาน พร้อมทั้งไขมันในเลือดสูง ก็จะมีโอกาสเกิดไขมันพอกตับสูงได้เช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นสภาวะไขมันพอตับ ที่ไม่เกิดจากพิษสุรา  แต่เป็นกลไกที่เกิดไขมันพอกตับทั้ง 2 แบบ เกิดจากกลไกการสังเคราะห์ไขมันในตับที่ผิดปกติ เป็นเหตุให้ไขมัน ไตรกลีเซอไรด์เข้าไปแทรกอยู่ภายในเซลล์ตับ ที่มีน้ำหนักเกิดร้อยละ 5 ของตับ
 
เพราะฉะนั้น กลุ่มวัยรุ่นที่อ้วน ภายในภาวะ โรคไขมันพอกตับ สูงกว่าวัยรุ่นที่มีน้ำหนักปกติถึง 15-20 เท่า และมีการค้นพบว่าเด็กอ้วนที่ป่วยด้วยการเป็นโรคนี้ ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ และนี่ก็ถือได้ว่าไม่ควรพลาดกับข้อมูลที่น่าสนใจ  และทำการศึกษากับโรคนี้กันนั่นเอง เป็นเหตุให้คุณทราบต้นเหตุที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้
Tags: