Menu
Menu

โรคมือเท้าปากที่พบเห็นมากในหนูๆ

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่น่ากลัวด้วย ยิ่งช่วงหน้าฝนบวกกับภายในช่วงเปิดเทอม ก็น่าจะมาพร้อมโรคที่ต้องควรระวังอย่างโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่แล้วเด็ก ๆ ค่อนข้างเป็นโรคติดต่อกันได้ง่าย ๆ ยิ่งถ้าหากโรงเรียนที่มีน้องๆ เป็นจำนวนมาก ๆ จึงต้องคอยมีการสังเกตอาการน้องๆ กันอย่างเป็นประจำ หามีไข้ เด็กจะงอแง เจ็บปากเจ็บคอ และกินอาหารได้ลำบาก คุณเองก็ต้องคอยหาจุดแดง ๆ ตาฝ่ามือและฝ่าเท้า ภายในปาก หากคุณพบว่าควรแยกเด็กออกมาทันที ก่อนที่จะติดไปทั้งห้อง

 
โรคมือเท้าปาก
ซึ่ง โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่พ่อแม่ควรให้ความใส่ใจกันเป็นพิเศษ เมื่อคุณเองรู้ว่าบุตรหลานของคุณเป็นก็ต้องหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อีกด้วย ซึ่งโรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่มีการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า Coxsackie A16 หรือว่าเรียกว่า Enterovirus71 จะมีการติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งจาการไอจามด้วยน้ำลายของผู้ป่วย กิริยาอาการของโรคนี้จะไม่ค่อยรุนแรง จะมีไข้ต่ำ ๆ พร้อมกับปวดหัวปวดตัว โรคมือเท้าปาก ภายในเวลาระยะแรก นั้น เด็กๆคงมีการบ่นอยู่บ้างว่าเจ็บปาก เจ็บคอ ไม่อยากกินข้าว เพราะว่าเกิดแผลในช่องปาก หรือคงเป็นบริเวณเพดานอ่อน  มีผื่นขึ้นจุดแดงเป็นตุ่มแบบนูนแถวฝ่ามือตรงซอกนิ้ว ซึ่งอาการรักษาโดยทั่วไป ให้รับประทานยาไข้พารา  แล้วทำการเช็ดตัวลดไข้ รับประทานอาหารแบบอ่อน หรืออาจมียาหยอดก็เป็นไปได้
 
เพราะฉะนั้น โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่อาจจะรักษาให้หายขาดได้ แต่ทว่าจะต้องมีการดูแลตนเองเป็นอย่างยิ่ง เมื่อรู้ตัวว่าเป็น หรือกับเด็ก ๆ ก็ตาม จะต้องมีการป้องกัน  ให้พยายามชำระล้างมืออยู่บ่อย ๆ และทำการหลีกเลี่ยงในการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับเด็กๆ ที่อาจจะป่วยเป็นโรคนี้กันนั่นเอง
Tags: