Menu
Menu

โรคพุ่มพวง หรือว่า โรคเอสแอลอี ที่คนไทยยังไม่เข้าใจกันดี

โรคพุ่มพวง เป็นโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่คงจะไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ว่าทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี คือโรคที่มีความร้ายแรง เป็นเหตุให้สามารถฆ่าประชาชนจำนวนมากได้เช่นกัน แต่ในเวลาเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย เป็นเหตุให้ไม่ค่อยเอ่ยถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือว่าทีเรียกกันว่า โรคลูปัส จัดได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิคุ้มกันแบบเพี้ยน

 
โรคพุ่มพวง
แต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยที่มีความอันตรายรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันภายในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นปริมาณมาก  เป็นเหตุให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าจะเป็นทางอ้อม คือ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายจะมีการต่อต้านเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม อย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือว่าเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากภายนอกร่างกาย แต่มีการต่อต้านร่างกายได้ด้วยตัวเอง จนเป็นเหตุให้เกิดเป็นการอักเสบที่อวัยวะหลากหลาย มากมายที่มีความร้ายแรงจนให้ทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หัวใจ ปอด ตับ พร้อมทั้งระบบประสาท ซึ่งความรุ่นแรงของโรคเอสแอลอี โรคพุ่มพวง  หรือ โรคพุ่มพวง จะมีความต่างไปในแต่ละคนบางท่านก็เป็นไม่รุ่นแรง บางคนก็เป็นรุ่นแรง 
 
เพราะเช่นนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี  ส่วนใหญ่จะพบในวัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุภายในระหว่าง 20-50 ปีนั่นเอง  พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่า โรคพุ่มพวง โรคที่ยังไม่มีหมู่คนรู้จักกันดีมากนัก จนอาจจะมีความเชื่อได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีอันตราย
Tags: