Menu
Menu

โรคขาดผู้ชายไม่ได้ เป็นโรคภัยที่ใครๆ ก็เป็นได้ มิใช่แค่สาวเพียงคนเดียว

โรคขาดผู้ชายไม่ได้ มิใช่แค่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแต่อย่างเดียว ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวกันเลย ว่าเราเป็นโรคนี้อยู่หรือไม่ คงมีคนไม่น้อยที่เข้าใจว่า เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ หรือว่าลักษณะของผู้หญิงที่เกิดความต้องการทางเพศสูงขึ้น คือ โรคฮิสทีเรีย แต่ที่แท้จริงแล้ว นั่นเป็นความเข้าใจผิดอันที่เกิดจากการคาดเดาจากการแสดงออกบางสิ่ง  ของผู้มีบุคลิกแบบฮิสทีเรียเท่านั้น

 
ซึ่งทราบนั้น ก็ทำให้หลายคนเกิดทัศนคติไม่ดี ต่อกลุ่มผู้ที่เป็นฮิสทีเรีย พร้อมกับเพื่อการสร้างความเข้าใจใหม่ร่วมกัน ในวันนี้เราจงได้มาร็จักกับฮิสทีเรียกันเลยดีกว่ากับต้นเหตุของโรตนิมโฟมาเนีย
1.ควาผิดปกติกที่เกิดขึ้นจากในสมอง ไม่ว่าจะเป็นการหลั่งสารสื่อนำประสาท ภายในสมองมากกว่าปกติ เช่น เซโรโทนิน นอร์เอพิเนฟริน พร้อมทั้งโดปามีน รวมถึงการเกิดผิดปกติในสมอง
2.ฮอร์โนแอนโดรเจน ที่มีเกิดขึ้นทั้งชายและหญิง ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการควบคุทางเพศได้
3.การขาดความสมดุลทางด้านอารมณ์พร้อมทั้งจิตใจ
4.เกิดจากความเคร่งเครียด
5.พันธุกรรมของครอบครัว
6. บาดผลทางด้านจิตใจ  จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในชีวินประจำวัน
 
โรคขาดผู้ชายไม่ได้
เพราะฉะนั้น โรคขาดผู้ชายไม่ได้ ตกเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งสาเหตุกลุ่มนี้นี่เอง ที่จะทำให้คุณเกิดความคิดที่ขาดผู้ชายไม่ได้ สำหรับพฤติกรมของผู้ที่ป่วยโรคนิมโฟมาเนีย ถึงแม้จะทำให้พวกเขาถูกคนรอบข้างมองว่า มีความสำส่อนในเรื่องเพศ หรืออาจจะถูกคนในสังคมมองในด้านลบ  เพราะว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของพวกเขานั้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมกันเลย จนได้ถูกเรียกได้ว่าโรคขาดผู้ชายไม่ได้
Tags: