Menu
Menu

แนวทางนับวันไข่ตกด้วยแบบไม่ยุ่งยาก

ความเป็นจริงแล้วนั้น ในทุก ๆ รอบของการมีประจำเดือนของผู้หญิงทุกคน จำเป็นต้องมีกลไกในระดับที่ซับซ้อน โดยจุดมุ่งหมายของการมีเมนส์นั่นก็คือ การตกไข่ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อการตั้งครรภ์ภายในเพศหญิง โดยเฉพาะหากภายในช่วงของการตกไข่ มีการปฏิสนธิจากน้ำเชื้อสเปอร์มของผู้ชาย พร้อมทั้งไข่มีลักษณะที่แข็งแรง เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าภายหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายหญิงอาจจะมีการตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน
 
เพราะเช่นนั้นแล้ว การนับวันไข่ตก จึงเป็นการนับช่วงเวลาที่ปลอดภัยเพื่อผู้หญิง โดยระบบการนับวันไข่ตกนั้น เราอาจจะทำได้ง่าย ๆ แต่จำเป็นต้องอาศัยหลักการที่ว่า ภายในช่วงที่กำลังมีประจำเดือนและประเดือนของเดือนนั้น ๆ ได้หมดลง การนับไป 7 วัน จะเป็นเวลาที่มีการไข่ตกของฝ่ายหญิงอย่างแน่นอน หรือว่าถ้าหากจะให้คำนวณก็อาจจะประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน และหากว่ามีการร่วมเพศ หรือ มีเพศสัมพันธ์ ก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะการตั้งครรภ์ได้เหมือนกัน หรือถ้าหากจะให้สรุปนั้น เราอาจจะสรุปได้ว่า ในระยะเวลา 7 วัน ก่อนที่จะมีประจำเดือน และ ในช่วงเวลา 7 วัน หลังจากฝ่ายหญิงหมดประจำเดือนหรือมีประจำเดือนหมดแล้ว จะเป็นเวลาที่ไม่มีการตกไข่แต่อย่างไร และนับได้ว่าเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยเพื่อการมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง
 
แต่ในส่วนของการนับวันไข่ตก ฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีความถูกต้องเรื่องของการมีประจำเดือน ซึ่งถ้าหากประจำเดือนในแต่ละเดือนนั้น มีลักษณะที่ไม่ตรงกัน ก็อาจจะไม่สามารถทำให้เกิดความถูกต้องในการนับวันไข่ตก เพราะเช่นนั้นแล้ว ทางที่ดีควรป้องกันภายในแบบอย่างอื่น ๆ ด้วยจะดีที่สุดคะ
Tags: , ,