Menu
Menu

แนวทางนับวันไข่ตกด้วยรูปแบบไม่ซับซ้อน

ข้อเท็จจริงแล้วนั้น ในทุก ๆ รอบของการมีรอบเดือนของผู้หญิงทุกคน จำเป็นจะต้องมีกลไกในระดับที่ซับซ้อน โดยจุดประสงค์ของการมีเมนส์นั่นก็คือ การตกไข่ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ในเพศหญิง โดยเฉพาะหากภายในช่วงของการตกไข่ มีการปฏิสนธิจากน้ำเชื้ออสุจิของผู้ชาย และไข่มีลักษณะที่แข็งแรง เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าภายหลังจากที่มีการร่วมเพศ ฝ่ายหญิงอาจจะมีการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน
 
นับวันไข่ตก
เพราะฉะนั้นแล้ว การนับวันไข่ตก จึงเป็นการนับช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง โดยระบบการนับวันไข่ตกนั้น เราอาจทำได้ง่าย ๆ แต่จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการที่ว่า ในช่วงที่กำลังมีประจำเดือนและประเดือนของเดือนนั้น ๆ ได้หมดลง การนับไป 7 วัน จะเป็นช่วงที่มีการไข่ตกของฝ่ายหญิงอย่างแน่นอน หรือว่าถ้าหากจะให้คำนวณก็คงประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน และหากว่ามีการร่วมเพศ หรือ มีเพศสัมพันธ์ ก็อาจทำให้เกิดสภาวะการตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกัน หรือถ้าหากจะให้สรุปนั้น เราอาจจะสรุปได้ว่า ในระยะเวลา 7 วัน ก่อนที่จะมีเมนส์ และ ในช่วงเวลา 7 วัน หลังจากhttp://women.thaiza.com/การนับวันไข่ตก/102156/ฝ่ายหญิงหมดรอบเดือนหรือมีประจำเดือนหมดแล้ว จะเป็นช่วงที่ไม่มีการตกไข่แต่อย่างใด และนับได้ว่าเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง
 
แต่ถ้าว่าในส่วนของการนับวันไข่ตก ฝ่ายหญิงคงจะต้องมีความแม่นยำเรื่องของการมีประจำเดือน ซึ่งถ้าหากรอบเดือนในแต่ละเดือนนั้น มีลักษณะที่ไม่ตรงกัน ก็อาจไม่สามารถทำให้เกิดความเที่ยงตรงในการนับวันไข่ตก เพราะฉะนั้นแล้ว ทางที่ดีควรป้องกันในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยจะดีที่สุดค่ะ

Tags: