Menu
Menu

เปิดความรู้สดใหม่ ที่เกาะช้าง ผ่านหมู่บ้านสลักคอก

เกาะช้าง ยังอาจจะมีอะไรให้นักเดินทางทั่วโลก ได้เดินทางค้นหาความสุขได้อย่างมากมาย เช่น บ้านสลักคอก เป็นสถานที่เที่ยวในเกาะช้าง ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางด้านตะวันออก ซึ่งอยู่ภายในเขตตำบลเกาะช้างใต้ เปรียบเหมือนเป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง ที่ยังคงมีการดำรงชีวิต และใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตขนบประเพณีแบบดั้งเดิม รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอีกด้วย บรรยากาศโดยรอบในพื้นที่ในนี้จะประกอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ซึ่งมีสถานที่จำนวน 650 ไร่ด้วยกัน พร้อมทั้งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จเยี่ยมพร้อมทั้งทรงประทับรอยพระบาท เพื่อจะสร้างพระอุโบสถพร้อมกับพระราชทานนามวันสลักคอกว่า วัดวัชคามคชทวีป นั่นเอง ยิ่งไปกว่านี้ บ้านสลักคอกยังคงมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความสนุกสนานพร้อมกับบันเทิงอีกมากมาย ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเกิดความประทับใจเกาะช้างได้ไม่รู้ลืม

 
เกาะช้าง
บางสิ่งในเกาะช้าง ยังคงต้องการให้คุณได้เดินทางไปค้นพบ ดังนั้น ถ้าหากคุณจะเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะช้างทั้งที เรื่องแปลกใหม่จึงเป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่เราต้องค้นหา เพราะฉะนั้น เราก็ต้องได้ค้นพบกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ท่านเองหรือใคร ๆ ก็คงจะยังไม่ได้เดินทางไปสัมผัส เพราะว่าอย่างน้อยเกาะช้างก็แอบแฝงไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมายหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กลุ่มนี้ ก็เป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์มิใช่น้อย ทำให้ผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ อาจจะค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในสไตล์เดียวกัน ข้างในเกาะช้างได้อีกมากมายหลากหลายสถานที่เลยเชียว และหนึ่งในนั้น เราก็คงต้องยกสถานที่เที่ยวอย่างบ้านสลักคอกขึ้นมาด้วย เพราะว่าหมู่บ้านสลักคอก เป็นหมู่บ้านชาวเรือชายฝั่งที่ยังคงมีสภาพวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมแบบเก่าแก่ ทำให้ผู้เดินทางสามารถเพลิดเพลินได้เลยเชียว
Tags: