Menu
Menu

เซ็กส์ ส่วนประกอบหนึ่งของความรักใคร่

เซ็กส์ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนทุกคนย่อมที่จะทำความรู้จักมักคุ้น และมิใช่เพียงแค่ว่าเซ็กส์จะสร้างแต่ความสุขความสนุกให้กับคน เพียงแต่บางคราวเซ็กส์ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดโทษตามมาสำหรับมนุษย์ด้วย โดยเหตุนั้นแล้ว การบงการจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะสามารถระงับโทษที่เกิดขึ้นจากกามารมณ์ได้
 
แต่หากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์กับความรักใคร่ ทั้งสองสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกัน ผู้คนโดยมากที่มีความรักและหยิบยื่นความรักใคร่ให้แก่กันในรูปแบบคู่รัก ก็มักจะต้องมีการสานผูกพันด้วยการมีเซ็กส์ แต่ถ้าหากจะให้ตั้งคำถามที่ว่าเซ็กส์ ความรักใคร่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเซ็กส์หรือไม่ และความรักจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีเซ็กส์หรือไม่ ซึ่งคำถามต่าง ๆ เหล่านี้กลับเป็นจุดบอดที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ เพราะเซ็กส์ไม่ได้นำคำตอบที่ดีในคำถามข้อไหนมาให้แก่ทุกๆ คนได้เลย เพียงแต่เซ็กส์จัดว่าเป็นองค์ประกอบหรือเครื่องประกอบของความรักเท่านั้นเอง เพราะหากว่าคุณไม่มีเซ็กส์คุณก็สามารถที่จะริเริ่มรักได้ และความรักของคุณจะเพียบพร้อมได้ก็มิได้ตัดสินด้วยการที่คุณจะมีเซ็กส์กับคนรักหรือไม่ เพราะฉะนั้นแล้ว เซ็กส์จึงเป็นแค่ส่วนประกอบแต่มิใช่ส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักที่แท้จริงแต่อย่างใด
 
เรื่องเซ็กส์
แต่หากว่าจะให้กล่าวถึงเซ็กส์ทางด้านความเป็นจริง เราสามารถกล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ทางข้างนี้ถึงจะถูกต้องที่สุด เพราะเซ็กส์เป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่บุคคลทุกคนต้องการและมีอยู่ นำมาสู่การเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ด้านความรัก ที่ทุกคนรักจะต้องมีเซ็กส์และมีสุขไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง

Tags: