Menu
Menu

เข้าใจทันโรคภัยร้ายของหญิงสาวอย่างโรคมะเร็งปากมดลูก

สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก ผู้ที่เสี่ยงชีวิตต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้น มักเป็นผู้ที่มีการร่วมเพศตั้งแต่อายุยังน้อย หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ 17-18 ปี อีกทั้งยังคงเป็นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง ส่วนทางด้านสามีหรือว่าคู่รักอาจมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีภาวะสำส่อนทางเพศด้วยเหมือนกัน และอีกหนึ่งกรณีคือ เป็นผู้ที่เคยเป็นโรคติดเชื้อจากการร่วมเพศ อย่างเช่น กามโรค เป็นต้น หรือแม้กระทั่งผู้ที่เคยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกก็คือ เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีภูมิต้านทานต่ำหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง อีกทั้งยังคงมีผู้ใกล้ชิดที่ติดบุหรี่ หรือว่าเป็นสตรีที่สูบบุหรี่เป็นปริมาณมากเสียเอง
 
มะเร็งปากมดลูก
โรคมะเร็งปากมดลูก ถือได้ว่าเป็นโรคภัยร้ายอันใกล้ตัวเกี่ยวกับผู้หญิงมากหลายคนทั่วโลก ซึ่งภายในปัจจุบันโรคร้ายแบบมะเร็งปากมดลูก ได้ทำร้ายและฆ่าชีวิตของหญิงสาวหลากหลายคนต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งโรคนี้มีขึ้นได้กับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 35 – 50 ปี และสำหรับในปี ๆ หนึ่งกลับมีสถิติทางด้านการเกิดมะเร็งปากมดลูกนี้แบบทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่โรคมะเร็งส่วนมากหากมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกและพบแพทย์อยู่เป็นประจำ สามารถตรวจค้นพบได้อย่างง่าย ๆ ตลอดจนสามารถป้องกันได้อย่างทั่วถึง หากมีการระมัดระวังพร้อมกับให้ความสำคัญต่อการเข้าพบคุณหมออยู่เป็นประจำ แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลับพบว่า การต่อต้านหรือว่าการป้องกันมิให้เกิดโรคร้ายโรคนี้ คือสิ่งที่ไม่อาจยับยั้งได้ และดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ต้านทานได้ยากเลยเชียว

Tags: