Menu
Menu

ฮอร์โมนเลปตินที่เป็นปัญหาภายในการลดความอ้วนไม่ลง

ฮอร์โมนเลปติน ท่านเองอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อน ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลดน้ำหนักของคุณกันอย่างแท้จริงกันเลย แม้ว่าหน้าที่หลัก ๆ ของฮอร์โมนตัวนี้ คือการกำหนดระดับพลังงานที่มีการใช้ในแต่ละวัน และน้ำหนักตัวของคุณเอง รวมทั้งมีการสั่งการทางสมองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวความอยากอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ เลปตินยังเป็นตัวกระตุ้นภายในการทำงานของทางด้านประสาทและเป็นตัวกระตุ้นภายในการสร้างเนื้อเยื่อไขมันภายในการใช้พลังงานที่มากขึ้น

 

นับได้ว่าฮอร์โมนเลปติน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้อยากอาหารเป็นอย่างมาก เพราะว่าคุณสาว ๆ หลากหลายคนที่กำลังต้องการจะทำการลดความอ้วน เพราะว่าการเกิดภาวะทางด้านเลปติน คือ เป็นสัญญาความรู้สึกอิ่มไปถึงสมองกันเลย เราจึงไม่สามารถที่จะทำการควบคุมภายในการกรับประทานได้ และเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญสำหรับคนที่อ้วนขึ้น นอกจากนี้แล้ว ถ้าเรามีเลปตินที่สูงภายในระยะเวลายาวนานก็จะทำให้มีความไวต่อความรู้สึกของการลดลงนั่นเอง สมองก็จะไม่ทำตามสัญญาณที่ได้รับ และมีการมีผลให้ทางระบบในการเผาผลาญการทำงานที่ช้าลง และมีการควบคุมในการกินไม่ได้ ดังนั้นฮอร์โมนเลปติน จึงกลับเป็นฮอร์โมนที่ต้องทำการศึกษาเป็นอย่างมาก หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังพบเจออุปสรรคนี่เอง

 

เพราะเช่นนั้น ฮอร์โมนเลปติน จะเกี่ยวข้องการลดความอ้วนอาการเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากภาวะภายในการดื้อของเลปติน ที่มีน้ำหนักขึ้น ลดความอ้วนไม่ลง อยากแต่น้ำตาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้กลับเป็นสิ่งที่คุณเองต้องกลัวอย่างแน่แท้ ด้วยฮอร์โมนประเภทนี้กันเลย

Tags: