Menu
Menu

อุปสรรคในการดูแลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย เป็นปัญหาที่อาจแก้ปัญหาได้ยาก

ปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่ยังคงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ เป็นเพราะว่าวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายในยุคปัจจุบัน ส่วนมากแล้วจะมีความเข้าใจ ทางด้านการมีการร่วมเพศ ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการป้องกันในระดับหนึ่ง ที่มีการกระจายข้อมูลต่างๆ อย่างแพร่หลายมากเพิ่มขึ้น แต่ทางด้านของวัยรุ่นส่วนมาก ก็มิได้หันมาให้ความหมาย หรือป้องกันตนเอง ในขณะมีเพศสัมพันธ์ ในจำนวนมากตามที่มุ่งหวังเอาเสียเลย
 
ถึงแม้ทุกคนจะรู้กันดี ถึงปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ ในลักษณะของปัญหานี้ แต่จากข้อมูลและสถิติ ได้บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบัน โดยมากเป็นการตั้งครรภ์ในสุภาพสตรีที่มีอายุระหว่าง 10 – 19 ปีบริบูรณ์ โดยมีการถืออายุ ณ เวลาที่ได้มีการคลอดบุตรออกมา ซึ่งการตั้งครรภ์เพราะวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน กลับค้นพบว่า มีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นทั่วโลกราวประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งหากว่าคิดจริง ๆ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12-13 ล้านคน หรือมีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดูมากกว่า 90-95% ด้วยกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัยรุ่นหญิง ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ ที่กำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ส่วนอัตราการคลอดบุตร ของวัยรุ่นหญิงทั่วโลกที่มีอายุประมาณ 15 – 19 ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 66 รายต่อวัยรุ่นหญิงจำนวน 1000 รายด้วยกัน และหากว่าจะให้กล่าวถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ คงต้องบอกเลยว่า ประเทศนี้กลับเป็นประเทศ ที่มีวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ และคลอดบุตรเป็นจำนวนมากอันดับสูงสุด จากข้อมูลการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นหญิงในยุคปัจจุบันดังกล่าว เป็นเหตุให้เราอาจมองเห็นได้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา
 
โดยหลักๆ โดยรวมของการแก้ไขปัญหา อาจจะไม่ได้หยุดยั้งแค่การควบคุมเพียงแค่นั้น แต่ยังคงรวมไปถึง ปัญหาในการควบคุม หรือระงับการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นหญิงในปัจจุบัน ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การรณรงค์ให้วัยรุ่นหญิง รู้จักป้องกันตัวเอง จึงไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้
Tags: