Menu
Menu

อาการคนท้อง 2 อาทิตย์ ที่คุณแม่มือใหม่จำต้องรู้

การตั้งครรภ์หรือตั้งท้องในช่วงเริ่ม แรก หากเป็นระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ คุณแม่มือใหม่หลากหลายคนคงจะยังคงไม่รับรู้หรือ ว่ารับทราบ ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการตั้งท้องมาก่อน และถึงแม้ว่ามารดามือใหม่จะมีอาการคนท้องใน หลากหลายรูปแบบตามมา แต่มารดามือใหม่ก็ยังคงไม่เกิดความสงสัย ว่าตนเองจะตั้งท้องแต่อย่างใด โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก – สัปดาห์ที่สอง นั่นเอง

ปกติแล้ว อาการคนท้อง 2 สัปดาห์แรก แม่มักจะมีอาการผิดปกติจากเดิม โดยเฉพาะคุณแม่บางท่านอาจจะยังคงไม่เกิด อาการวิงเวียนศีรษะ ซึ่งเป็นแหล่งเกิดของอาการแพ้ท้อง แต่คุณแม่คงจะรู้สึกว่าเต้านมของตนเองแปลกไป หรือว่าหัวนมมีลักษณะที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเกิดอาการเสียว ๆ ที่เต้านม โดยจะเป็นบ่อยหนหลังจากเมนส์ขาดประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือไม่คงจะเกิดอาการคัดเต้านม นอกจากนี้ อาจจะยังคงมีตุ่มนูน ๆ หรือว่าปุ่มเล็ก ๆ มีขึ้นมากมายบริเวณรอบ ๆ หัวนมเช่นกัน และนอกจากอาการการปรับเปลี่ยนของเต้านมแล้ว แม่อาจจะรู้สึกอยากฉี่บ่อยขึ้น และดูเหมือนว่าผิดปกติไป เนื่องจากร่างกายของแม่กำลังปรับตัว และมีปริมาณของเลือดในร่างกายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น มดลูกขยายตัวใหญ่ขึ้น ทำให้ไตกลั่นกรองปัสสาวะเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิม และคงจะทำให้คุณแม่มีตกขาวเล็กน้อย เช่นกัน ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่เช่นใด
 
และนี่ก็คืออาการผิดปกติ ที่สามารถเอามาเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจดู ว่าคุณแม่กำลังตั้งท้องแล้วหรือไม่ ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นอาการคนท้อง 2 สัปดาห์ ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมารดาทุกท่าน
Tags: , ,