Menu
Menu

อาการคนท้อง 1 สัปดาห์ อาการเริ่มต้นที่ผู้หญิงทุกคนอาจไม่รู้เรื่อง

อาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ถือได้ว่าเป็นอาการในระยะแรกเริ่ม ที่ค่อนข้างจะสังเกตได้ยากพอสมควร แต่สำหรับผู้ที่เป็นคุณแม่มือใหม่ ที่เริ่มตั้งท้องเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มมีอาการตั้งครรภ์ได้ไม่กี่สัปดาห์อาจจะทำเอาคุณแม่แต่ละคนนั้น ไม่รับทราบเลยก็ได้ แต่ถ้าอาการสังเกตแบบง่าย ๆ เลย คือ ระดูไม่มาตามปกติ ควรจะหาเครื่องตรวจการตั้งครรภ์ มาทำการตรวจฉี่ได้ทันที โดยการฉีกซองออกแล้วทำการตรวจทันที ยิ่งหากคุณแม่มือใหม่ฉีกซองออกแล้ว แต่ไม่ทำการตรวจอาจทำให้ผลที่ได้ออกมานั้นผิดพลาด พร้อมทั้งไม่มีความถูกต้อง ทางที่ดีถ้าฉีกซองออกมาแล้ว ควรจะทำการตรวจปัสสาวะ ผลจะได้ออกมาแม่นยำ และสามารถเชื่อถือได้ พร้อมกับนี่ก็เป็นอาการคนท้อง ที่คุณแม่มือใหม่ควรจะให้ความสำคัญ พร้อมกับคอยสังเกตตัวเอง เพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเลือกกินอาหารในแต่ละมื้อ ที่จะสามารถบำรุงลูกน้อยของท่านได้เป็นอย่างดี

 
อาการคนท้อง
จึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากคนท้องเริ่มแรกจะไม่ทราบถึงอาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ก็เพราะว่าอาการคนท้องแรกเริ่ม บางคนอาจไม่มีอาการใด คงรู้อีกทีก็ต่อเมื่อไม่มีเมนส์นานผิดปกติ จึงต้องทำการตรวจเช็คด้วยตนเองก่อน เนื่องจากผู้หญิงบางท่านยังไม่เคยมีลูกมาก่อน และยังไม่รู้ว่าอาการคนท้องนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เพราะเช่นนั้น ถ้าผู้หญิงบางท่านเกิดข้อสงสัยตามขึ้น ก็อาจปรึกษาเพื่อน ๆ หรือปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งอาการคนท้องในแต่ละบุคคลนั้น  อาจแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง บางคนอาจชอบรับประทานของหวาน หรือบางท่านชอบรับประทานของเปรี้ยว เพราะเช่นนั้นอาการคนท้องแต่ละบุคคล  จะแตกต่างกันออกไป  โดยเฉพาะอาการคนท้องภายในระยะแรก ๆ จะต้องรู้สึกได้ก็คือ รู้สึกเหม็นอาหารที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากมาย จนทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหาร ที่ชอบได้เลย สิ่งกลุ่มนี้เกิดจากการแปรเปลี่ยนของฮอร์โมนภายในร่างกาย ที่มีการทำปฏิกิริยากับสิ่งมากมายอาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ที่อาจจะสัมผัสได้จาก กลิ่น รส หรือเสียง
Tags: